Alfa

Prispevki

 Pomembne informacije
  • Apple – podcenjen velikan? Preteklo dogajanje Delnica podjetja Apple je po koncu krize leto 2009 pričela z ogromno rastjo. V začetku leta 2009 je vrednost delnice znašala okoli 10 dolarjev na delnico, nato pa...

Apple – podcenjen velikan?

Apple – podcenjen velikan?
June 03
13:33 2015

Preteklo dogajanje

Delnica podjetja Apple je po koncu krize leto 2009 pričela z ogromno rastjo. V začetku leta 2009 je vrednost delnice znašala okoli 10 dolarjev na delnico, nato pa je do sredine leta 2012 skoraj podeseterila svojo vrednost (v letu 2014 je prišlo do razcepa delnic v razmerju 1:7, zato se mogoče spomnite tudi drugačne cene tistega obdobja). Po relativno veliki korekciji cene v drugi polovici leta 2012 in v začetku leta 2013, ko je vrednost delnice upadla za skoraj 40 odstotkov, je sledila nova visoka rast. To je razvidno tudi iz grafa, ki kaže, da se je Applova vrednost od takrat še podvojila.

Apple je tako postal največje podjetje na svetu, saj je v času pisanja članka tržna kapitalizacija znašala 725 milijard dolarjev (635 milijard evrov), kar je tudi zgodovinsko gledano največja vrednost, ki jo je kadar koli doseglo kakšno podjetje.

Graf: Gibanje cene delnic Appla v obdobju od januarja 2007 do aprila 2015

Apple 1

Vir: Finviz.com, 2015

Tako visoka rast vrednosti skrbi marsikaterega lastnika Applovih delnic, na drugi strani pa tudi večina, ki je zamudila rast, meni, da se je delnica povzpela previsoko v zelo prekratkem času.

Če se osredotočimo na rast prodaje podjetja, lahko sklepamo, da je bila tako visoka rast vsaj deloma opravičena, saj je bila v zadnjih desetih letih povprečna rast prodaje ogromnih 36,3 odstotka na leto. Čisti dobiček (EBITDA) je rasel še hitreje, z 58-odstotno povprečno letno stopnjo. V zadnjih četrtletjih se je visoka rast malce umirila, saj je v zadnjih 12 mesecih prodaja narasla 'le' za 28 odstotkov, dobiček pa 'le' za 34 odstotkov.

Graf: Prihodek od prodaje Applovih izdelkov v zadnjih 10 letih

Apple 2

Vir: Gurufocus.com, 2015

Biti velikan med velikani ima svoje slabosti

Podjetja, ki dosežejo status največjega podjetja na svetu, od prevzema krone dalje v povprečju dosegajo relativno slabe donose. Analize so pokazale, da status največjega podjetja iz več razlogov privede do omejitve donosnosti v prihodnosti. Eden izmed njih je sama velikost – večje, kot je podjetje, težje je doseči večjo rast, saj je potrebno več denarja, ki bi lahko potisnil ceno delnice še višje.

Drugi razlog, ki prav tako izhaja iz velikosti, pa je manjša fleksibilnost poslovanja. Za manjša podjetja je značilno, da se lahko hitro prilagodijo spremembam razmer na trgih, medtem ko večja podjetja niso tako fleksibilna. To lahko privede do težav, če se razmere na trgih spremenijo (boljša konkurenčna tehnologija ipd.).

Dodaten razlog je povezan z izpostavljenostjo investitorjev do same delnice – večje, kot je podjetje, v več indeksih se pojavlja in večjo utež ima v povprečnem portfelju investitorjev. Potencialno prevelika izpostavljenost do delnice omejuje nadaljnje povpraševanje po njej, zato cena ne more nadaljevati s tako visoko rastjo, kot je to počela preden je prišla na prestol največje.

Tretji razlog pa je povezan z vrednotenjem podjetja. Ko postane podjetje največje na svetu, mora imeti tudi ogromne dobičke, prodajo, knjigovodsko vrednost ipd., vendar temu ni vedno tako.

Kaj nas uči zgodovina?

Leta 2000 so bila na vrhu lestvice največjih podjetij po tržni kapitalizaciji podjetja iz tehnološkega sektorja, ki pa niso imela največjih dobičkov, prodaje ali knjigovodske vrednosti. Takrat je bil celoten sektor precenjen oziroma v balončku, kar je seveda pripeljalo do poka balončka in ogromnih izgub. Investitorji so kupovali delnice podjetij Microsoft, Cisco Systems, General Electric, Intel ipd., ki so v prihodnjih letih izgubile večji del svoje vrednosti, pri čemer se je nekaterim delnicam vrednost zmanjšala za več kot dve tretjini.

IBM je bil v osemdesetih letih daleč največje podjetje na svetu (v indeksu S&P 500 je imel kar 6,2-odstotno utež) in leta 1987 je cena delnice dosegla 40 dolarjev. Prepričanje o IBM-ovi konkurenčni nadvladi je vladalo povsod, tako med investitorji kot med uporabniki IBM-ovih izdelkov in storitev. Prav to prepričanje je povzročilo ogromno rast vrednosti delnice, ki je postala močno precenjena s previsokimi pričakovanji rasti (razmerje med vrednostjo delnice in knjigovodsko vrednostjo delnice je bilo skoraj 3). Sledil je močan padec, cena delnice je s 40 dolarjev upadla na 10 dolarjev v naslednjih letih, preden je ponovno začela rasti.

Podobno zgodbo je doživel Microsoft, ki je bil leta 2000 največje podjetje na svetu z vrednostjo nad 500 milijard dolarjev. Vrednost delnice je nato v manj kot enem letu upadla za več kot 60 odstotkov in še danes ostaja pod najvišjo vrednostjo.

Zaradi pričakovanj se lahko poleti v nebo ali strmoglavi na trda tla

Veliki padci vrednosti delnic velikih podjetij, ki so dobičkonosna in povečujejo poslovanje, se zgodijo zaradi previsokih pričakovanj. Investitorji postanejo preveč optimistični glede prihodnosti podjetja ter pričakujejo, da bo tudi v naslednjih letih nadaljevalo z visoko rastjo prodaje in dobičkov iz preteklih četrtletij. Optimizem investitorjev povzroči previsoko rast vrednosti delnice, ki pa se hitro prilagodi novim, realnejšim razmeram, ko se izkaže, da so bila pričakovanja pretirana.

V primeru podjetja Apple je trenutno zanimivo, da imajo visoka pričakovanja kupci izdelkov in ne toliko investitorji. Uporabniki Applovih izdelkov so se navadili na njihovo visoko kakovost in zato pričakujejo, da bodo tudi novi izdelki dosegli, če ne celo presegli, Applov kakovostni nivo.

Povsem drugače je z investitorji, za katere ne moremo reči, da trenutno pričakujejo zelo visoke rasti prodaje in dobičkov, saj so vrednotenja na borzah relativno nizka. Iz trenutnih podatkov lahko preračunamo, kakšna so pričakovanja investitorjev glede prihodnje rasti, z obratnim postopkom kot ga analitiki uporabljajo za določanje, kje naj bi cena delnice dosegla vrednost čez eno leto. Obratni proces diskontiranih denarnih tokov nam pokaže ravno trenutne povprečne predpostavke investitorjev glede rasti dobičkov v prihodnjih letih.

Za delnice, glede katerih so investitorji evforični, je značilno, da ta obratni proces pokaže nerealna pričakovanja rasti dobičkov, medtem ko so za podcenjena podjetja pričakovanja zelo pesimistična.

Na podlagi trenutnih razmer vrednosti delnice na trgu in poslovanja podjetja lahko za Apple ugotovimo, da investitorji v povprečju pričakujejo 10,8-odstotno rast dobičkov v prihodnjih letih, kar je krepko pod povprečjem rasti v zadnjih desetih letih. Če bo Applu uspelo doseči takšne rezultate, lahko pričakujemo tudi rast vrednosti delnice.

Glavni vir tveganja torej niso previsoka pričakovanja investitorjev, ampak pričakovanja kupcev Applovih izdelkov – če bo naslednji iPhone, iPad ali kateri drugi 'i' izdelek kupce razočaral, lahko to močno negativno vpliva na dobičkonosnost podjetja in s tem tudi na vrednost delnice.

Precenjen ali podcenjen?

Ker pričakovanja glede rasti dobičkov niso previsoka, je vrednost delnice glede na trenutno poslovanje podjetja relativno ugodno ovrednotena. Kriteriji, s katerimi se ocenjuje, ali je delnica na borzi poceni ali draga, so za Appla trenutno ugodni, čeprav je delnica v preteklih letih tako močno narasla.

Če se osredotočimo na razmerje med ceno delnice in dobički podjetja (P/E razmerje), ugotovimo, da je to razmerje trenutno okoli 15,6. P/E razmerje (angl. Price / Earnings ratio) nam pove, koliko let moramo počakati, da se naložba poplača iz dobičkov podjetja. To si lahko najbolje predstavljamo na primeru nepremičnine, za katero plačamo 100.000 evrov, na letni ravni pa iz oddajanja dobimo 10.000 evrov po odbitih stroških in davkih. Razmerje med ceno in dobički je v tem primeru 10, kar pomeni, da se nam bo naložba iz dobičkov nepremičnine poplačala po desetih letih.

Nižja, kot je vrednost P/E razmerja, bolj privlačna je naložba. Dolgoročno povprečje P/E razmerja za ameriške delnice se giba okoli 16, trenutno je malce pod povprečjem pri približno 15,6. Relativno gledano je torej Applova delnica podcenjena, saj je P/E razmerje nižje od celotnega trga. Dodatno pa je Applova delnica podcenjena glede na svojo zgodovino, saj je bilo P/E razmerje v preteklih letih krepko višje, kot je trenutno.

Najbolj zanimivo je pri Applu spremljati kazalec vrednotenja, ki upošteva še prosta sredstva in dolgove. Do pred kratkim je bilo podjetje brez dolgov, saj ima ogromno zalogo prostih sredstev, ki pa so zaradi davčnih razlogov na računih v tujini. Apple do teh sredstev ne more priti, ne da bi plačal davek na dobiček, zato se je vodstvo na predlog lastnikov odločilo, da se Apple v ZDA na borzah zadolži ter s tem denarjem izplača dividende in odkupi lastne delnice.

Kljub rasti dolgov, je prostih sredstev še vedno krepko več, zato je skupna vrednost podjetja toliko nižja. Naj ponazorimo s primerom: predstavljajmo si, da kupimo podjetje, ki je na borzi vredno 100 evrov, medtem ko ima na bančnih računih 50 evrov prostih sredstev in ni zadolženo. V bistvu smo za to podjetje plačali 50 evrov, saj takoj po nakupu dobimo nazaj še 50 evrov iz bančnih računov. Podobno stanje je trenutno pri Applu, saj ima 193,5 milijard dolarjev v prostih sredstvih (večinoma v obliki državnih obveznic), zadolženo pa je za 40 milijard dolarjev. Apple ima v prostih sredstvih kar 4,5-kratnik slovenskega BDP-ja.

Če primerjamo skupno vrednost podjetja, kjer seštejemo celotno vrednost na borzi, dolgoročne dolgove in odštejemo prosta sredstva ter nato to vrednost primerjamo s čistimi dobički, dobimo zelo natančen pokazatelj podcenjenosti. Trenutno je to razmerje za Apple okoli 8, kar je v primerjavi s povprečjem v ZDA relativno nizko in znova potrjuje, da je Apple malo podcenjen.

Čas za nakup Applovih delnic?

Večina podatkov pridobljenih na podlagi vrednotenja delnice kaže na majhno podcenjenost Appla na borzi, kar po navadi pomeni malce višje donose od povprečne delnice na trgu. Ali to pomeni, da bi moral vsak investitor takoj kupiti Applove delnice?

Ne. Kljub temu, da je delnica malce podcenjena, obstajajo druga tveganja, ki niso zanemarljiva. Ameriška borza je že močno precenjena, saj je od leta 2009 do 2015 v povprečju narasla za skoraj 20 odstotkov letno, gospodarska rast pa je bila v povprečju okoli 2,5 odstotna. To kaže na prehitro rast delnic glede na gospodarsko okolje, ki pa je na dolgi rok eden najpomembnejših faktorjev višine donosov – pri visoki gospodarski rasti bodo v povprečju višji tudi donosi na borzi, medtem ko bo nizka ali negativna gospodarska rast ravno tako vplivala na borzno donosnost.

Če bi ameriški delniški trgi v naslednjih četrtletjih doživeli kakšne večje korekcije, bi se to poznalo tudi na ceni Applove delnice, ki bi upadla. Padci cen so lahko precejšnji, zato je zelo pomembno, da se upošteva pravilo dobre diverzifikacije – v portfelju je pametno imeti tudi obveznice, delnice na trgih v razvoju in kakšno drugo ne-korelirano naložbo.

Ali ste vedeli, da ...

... ima 50 največjih ameriških podjetij samo v gotovini na svojih računih skoraj 1000 milijard evrov presežnih sredstev? V času pisanja članka je imel Apple na svojem računu dobrih 170 milijard evrov presežnih likvidnih sredstev, čeprav že dalj časa izplačuje radodarne dividende in pospešeno odkupuje lastne delnice.

Oznake
Deli

O avtorju

Luka Gubo

Luka Gubo

je kvantitativni analitik pri podjetju Finančni Trgi d.o.o. in upravljavec sklada FT Quant, in ima dolgoletne izkušnje na področju razvoja kvantitativnih modelov in investicijskih strategij. Njegov fokus je implementacija ugotovitev priznanih svetovnih akademikov v prakso, kar pomeni razvoj investicijskih pristopov, ki imajo visoke tveganju prilagojene donose. Zagovarja popolno transparentnost delovanja in čim bolj sistematično odločanje v investicijskem procesu. Za slovenske medije je pogosto vir informacij ali v obliki posvetov ali pisanja prispevkov in kolumn. Njegovi prispevki in komentarji so bili objavljeni v vseh večjih slovenskih medijih (Planet Siol.net, 24ur.com, Delo, Dnevnik, Finance, RTV Slo, Radio Slovenija, Val202, idr.)

Sorodni prispevki